Українське географічне товариство має відділи:

Відділ

Голова

Базова установа

Вінницький

Денисик Г.І.

кафедра географії природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Волинський

Мельнійчук М.М.

географічний факультет Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Дніпровський

Зеленська Л.І.

кафедра фізичної та економічної географії геолого-географічного факультету Дніпровського національного університету  імені Олеся Гончара

Закарпатський

Поп С.С.

кафедра фізичної географії та раціонального природокористування географічного факультету Ужгородського національного університету

Івано-Франківський

Гілецький Й.Р.

кафедра географії та природознавства факультету природничих наук Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Київський

Мезенцев К.В.

кафедра економічної та соціальної географії географічного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кіровоградський

Кривульченко А.І.

кафедра географії та геоекології природничо-географічного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Криворізький

Казаков В.Л.

кафедра географії, туризму та історії географічного факультету Криворізького національного університету

     

Луганський

Кисельов Ю. О.

кафедра екології та безпеки життєдіяльності Уманського національного університету садівництва

Львівський

Біланюк В.І.

географічний  факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка

Мелітопольський

Воровка В.П.

природничо-географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Ніжинський

Барановський М.О.

кафедра географії природничо-географічного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Новгород-Сіверський

Жежкун А.М.

державне підприємство "Новгород-Сіверська лісова науково-дослідна станція"

Одеський

Топчієв О.Г.

кафедра економічної та соціальної географії і туризму геолого-географічного факультету Одеського національного університет імені І.І. Мечникова

Олександрійський

Балацький Л.Ю.

Протопопівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Рівненський

Коротун С.І.

кафедра туризму Національного університету водного господарства та природокористування

Сумський

Корнус А.О.

кафедра загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Тернопільський

Кузишин А.В.

географічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Уманський

Браславська О.В.

кафедра географії та методики її викладання природничо-географічного факультету Уманського  державного педагогічного університету  імені Павла Тичини

Харківський

Пересадько В.А.

факультет геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Херсонський

Пилипенко І.О.

природничий факультет Херсонського державного університету

Чернівецький

Руденко В.П.

географічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Чернігівський

Прокопенко О.В.

природничо-математичний факультет                   Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка